NRK report from field work on Greenland

Thsi spring Inger Marit Kolstadbråten from NRK Urix joined us on west coast Greenland and made a series of reports from Ilulissat and Disko Island. You can view them all here:

Norske forskere frykter raskere smelting av Grønlandsisen

Klimaendringene i full gang på Grønland og i Arktis

Klimaendringene har blitt turistattraksjon

Photo by Inger Marit Kolstadbråten (NRK)
Photo by Inger Marit Kolstadbråten (NRK)